WhatsApp-logo


TUBERIAS - TUBERIA APT - BOTAS

Ver detalle

BOTA DE PENETRACION 4"

Ver detalle

BOTA DE PRUEBA DE 1.5" O 2" CON ENTRADA DE AIRE

Ver detalle

BOTA DE REDUCCION DE 4" A 2 "

Ver detalle

BOTA FLEXIBLE DE 3/4" O 1"

Ver detalle

BOTA REDUCCI脫N DE 4" A 1.5" PARA TUBER脥A

Ver detalle

BOTAS DE PENETRACI脫N DE 2"

Ver detalle

BOTAS DE PENETRACI脫N DE 3"

Scroll to Top